تبلیغات
ستون - تنهـــــــــایی
تنهـــــــــایی
  • مربوط به موضوع » مطالب خواندنی » شعر


عصر عصرتنهاییست،
نگاه كه كنی میبینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاكسی بنشینند،
همه تلاش میكنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند،
هیچكس دوستی را برای همیشه اش نگاه نمیدارد

 چون اینجورچیزها تاریخ مصرفشان گذشته،
وسیله های آشپزخانه ها نیازی به مادر ندارند و دوربینهای 
عكاسی نیازمند كسی نیست كه بتواند بگوید سه،دو،یك..
خودت نگاه كن میبینی سلفی ها و مونوپاد
ها چقدرخوب تنهایی را حفاظت میكنند

 تا مجبورنشوی از رهگذری در پارك خواهش كنی پرتره ی زیبایی از 
دوستیهایتان رسم كند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی...
چون نه دوستی هست نه رهگذری،همه ی رهگذر ها درحال چك كردن پیام هستند،
هركدام از سرنشینان تاكسی آهنگی را به تنهایی گوش میدهند،

اگر خدایی ناكرده روزی از اجبار سوالی از كسی پرسیدی حتما بابت 
خدشه دار شدن حریم وسیع تنهایی اش مفصل عذر بخواه،
یادت باشد آن چند نفری كه هنوز دوروبرت هستند را نپرانی،
مراقب دوستیهایمان باشیم...

مریم محبوبی