تبلیغات
ستون - آمار جالب از وضعیت کره زمین
آمار جالب از وضعیت کره زمین

اگر در یخچال شما خوراکى و غذا وجود دارد، اگر کفش و لباس دارید، اگر تختخواب و سرپناهى دارید، در این صورت شما از ٧٥٪ مردم جهان ثروتمندتر هستید.


 مشرق: آمارهاى زیر وضعیت کره زمین را نشان می‌دهند. آمارهایى که حتماً براى شما هم جالب هستند.

جمعیت
 57 ٪ آسیایی                        
21 ٪ اروپایى                        
14 ٪ آمریکایى (شمالى و جنوبی)                         
8 ٪ آفریقایى                          
جنسیت
52 ٪ زن                         
48 ٪ مرد                                                            
مردم‌شناسى
٧٠ ٪ رنگین پوست                       
٣٠ ٪ قفقازى ریخت                                                          
درآمد
6٪ مردم صاحب 59 ٪ از تمام ثروت جهان هستند و همگى آن‌ها نیز آمریکایى هستند.
شرایط زندگى
20% در شرایط مطلوب زندگی می کنند
80 ٪ در شرایط بدى زندگى می‌کنند
تحصیلات
70 ٪ بی‌سواد و کم‌سواد (تحصیل نکرده)
1 ٪ (تنها ١ ٪) با تحصیلات دانشگاهى
تغذیه
٥٠ ٪ دچار سوء تغذیه
زاد و ولد
1 ٪ در حال مرگ
٢ ٪ در حال متولد شدن
کامپیوتر
١ ٪ داراى کامپیوتر

اگر امروز صبح سالم از خواب برخاستید، قدر سلامتى خود را بدانید زیرا یک میلیون نفر تا یک هفته دیگر زنده نخواهند بود.
اگر تاکنون از آسیب‌هاى جنگ، تنهایى در سلول زندان، عذاب شکنجه،  یا گرسنگى در امان بوده‌اید،  وضعیت شما از وضعیت ٥٠٠ میلیون نفر در دنیا بهتر است.
اگر می‌توانید بدون ترس از زندانى شدن یا مرگ، وارد محل عبادات خود مانند مسجد یا کلیسا شوید، وضع شما از ٣ میلیون نفر در دنیا بهتر است.
اگر در یخچال شما خوراکى و غذا وجود دارد، اگر کفش و لباس دارید، اگر تختخواب و سرپناهى دارید، در این صورت شما از ٧٥٪ مردم جهان ثروتمندتر هستید.
اگر در بانکى حساب دارید، و اگر در جیب‌تان پول دارید، شما به ٨٪ مردم دنیا که چنین شرایطى دارند تعلّق دارید.
اگر شما این نوشته را می‌خوانید، از سه خوشبختى بهره‌مند هستید:
- شما به ٢٠٠ میلیون نفرى که قادر به خواندن نیستند تعلّق ندارید. 
- و ... شما جزو ١٪ از مردم دنیا هستید که کامپیوتر دارند.