تبلیغات
ستون - مرغی که پس از سر بریدن به زندگی ادامه داد!
مرغی که پس از سر بریدن به زندگی ادامه داد!
  • مربوط به موضوع » مطالب خواندنی

  در اکتبر سال 1945 خانم أولسون همسر یک مزرعه دار اهل کلورادو سر مرغی را برای تهیه غذا برید. پس از این کار مرغ از جا برخاست و معلوم شد که برش سر ناقص صورت گرفته است. البته از ظاهر سر فقط یک گوش باقیمانده بود ولی بخش های اصلی مغز و نخاع فعال و سالم مانده بودند.
 

<بقیه عکسها در ادامه مطلب>

تصویر مرغ موصوف در ماه اکتبر

این حیوان توانست با مراقبت های ویژه 18 ماه به زندگی ادامه دهد.

لوازم مخصوص غذا دادن به این مرغ

نحوه غذا دادن به حیوان

عکسی از این مرغ در کنار صاحبش

قسمت جدا شده از سر حیوان

مرغ معروف در حال چرت زدن