تبلیغات
ستون - [نام کتاب] ملکوت
[نام کتاب] ملکوت

 زبان: فارسی  نویسنده: بهرام صادقی
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 55  ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 560 کیلوبایت
توضیحات

در ساعت یازده شب چھارشنبه آن ھفته جن در آقای مودت حلول کرد. میزان تعجّب آقای مودت را پس از بروز این سانحه، با علم به اینکه چھرهء او بطور طبیعی ھمیشه متعجّب و خوشحال است، ھر کس می تواند تخمین بزند. آقای مودت و سه نفر از دوستانش، در آن شب فرح بخش مھتابی، بساط خود را بر سبزهء باغی چیده بودند.